Tag: jak uatrakcyjnić dziecku podróżowanie?

Jak aktywnie podróżować z dzieckiem?

To, że podróże kształcą wiemy wszyscy, ale cóż to właściwie oznacza? Czy wystarczy zabrać dzieci na wycieczkę w góry czy nad morze, aby się czegoś nauczyły? Oczywiście każdy kontakt z naturą, ludźmi czy nowym miejscem wzbogaca nas o nowe doświadczenia. Można jednak w sposób aktywny poznawać otoczenie – obserwując, szukając i zadając pytania. Nasze dzieci uczą się działając. Zadają pytania, stawiają hipotezy, formułują wnioski. Potrzebują jednak cierpliwego przewodnika, który podsunie im materię, nakieruje uwagę czy postawi nowe wyzwania.  Tym przewodnikiem mogą być rodzice podczas spędzania wspólnie wolnego czasu. Jaki jest cel aktywnego zwiedzania własnego otoczenia? Pogłębianie więzi w rodzinie. Dzielenie

Continue reading